• Tickets

   Geen tickets in deze groep.
  • GEANNULEERD - Studiebijeenkomst 7 april 2020 - Stichting Presentie

   € 50,00

   Finaliteit als kompas voor de menselijke maat
   Tijdens deze studiebijeenkomst gaan we dieper in op het begrip ‘finaliseren’, verkennen waar dat goed voor is en oefenen met het voeren van een gesprek daarover binnen de eigen context.

Over dit evenement

STUDIEBIJEENKOMST 7 APRIL 2020:'FINALITEIT ALS KOMPAS VOOR DE MENSELIJKE MAAT' Zorginstellingen en zorgprofessionals krijgen veel en vaak snel wisselend beleid over zich uitgestort (vervat in wettelijke regelgeving, kwaliteitskaders met hun eisen, modieuze tendensen, taakstellingen, maatschappelijke ‘opdrachten’). Een aanhoudende stroom van nieuwe impulsen, een (nog niet getemde) aanwas van regels, een dominante bureaucratische logica en andere ontwikkelingen maken dat er van alle kanten aan zorgpraktijken wordt getrokken. Gevolg is dat in die veelheid en veelsoortigheid niet zelden buiten beeld raakt waar het werkelijk om gaat: niet om het volgen van de juiste of steeds weer nieuwe procedures, maar om de vraag wat bijdraagt aan goede zorg. Professionals ervaren sommige beleidsmaatregelen dan ook eerder als een ontregeling en uitholling van hun vak, dan als ondersteuning daarvan. Hoe blijf je in deze dynamiek op koers, wat is je houvast, je ijkpunt?

Binnen presentie spreken we in dit kader van ‘finaliseren’: weten waar je werk uiteindelijk over gaat en jezelf (en elkaar) voortdurend die vraag blijven stellen: wat is de ‘finaliteit’ van vak, werksoort, organisatie of institutie? Waar is het uiteindelijk om te doen? Heb je dat scherp, dan fungeert dat als een lood dat helpt om keer op keer in de complexiteit en hectiek van het dagelijkse werk te kunnen afwegen wat hier-en-nu het goede kan zijn om te doen. De finaliteit is een toetssteen voor de menselijke maat.

Tijdens deze studiebijeenkomst gaan we dieper in op het begrip ‘finaliseren’, verkennen waar dat goed voor is en oefenen met het voeren van een gesprek daarover binnen de eigen context.

Praktische informatie: Datum: dinsdag 7 april 2020 / Tijd: 13.30u – 17.00u (inloop vanaf 13.00u) / Plaats: Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ, Utrecht / Deelnameprijs: € 50,-

Ben je gekwalificeerd netwerklid bij Presentie dan kom je in aanmerking voor een korting van €15,-. Graag dan rechtstreeks aanmelden via info@presentie.nl

Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40
3511 PZ Utrecht
NL