This event is sold out

Over dit evenement

De ontdekking van kwaliteit in de praktijk

van beleid, bewaking en toezicht

Seminar

In juni 2018 verscheen het nieuwe boek van Andries Baart: De ontdekking van kwaliteit. Ter gelegenheid daarvan is een masterclass georganiseerd op 21 juni 2018.

Vanwege de grote belangstelling voor het boek, organiseert Stichting Presentie op woensdag 10 oktober 2018 een verdiepend seminar waarin uitwisseling en debat centraal staan, met name voor hen die het kwaliteitsbeleid uitzetten en voor wie de kwaliteitsportefeuille beheren of er verantwoordelijkheid voor dragen. De benadering van kwaliteit door Baart is immers nieuw en radicaal en verschilt daardoor soms sterk van de bestaande manier van denken over kwaliteit. Op het seminar verkennen we de verschillen en overeenkomsten met bestaande benaderingen. We onderzoeken onder andere wat zijn manier van denken betekent voor de invulling van kwaliteitskaders, de verantwoording van kwaliteit en het toezicht op kwaliteit: waar versterken ze elkaar, waar vullen ze elkaar aan, waar ontstaan wrijvingen, en hoe neemt de een de blinde vlekken van de ander weg?

Voor iedereen die zich beroepshalve met kwaliteit bezighoudt: kwaliteitsdenkers, toezichthouders en bestuurders, leidinggevenden en kwaliteitsfunctionarissen, cliënten en professionals, in zorg, welzijn en onderwijs.

Woensdag 10 oktober 2018, inloop 16.30 uur

Programma van 17.00 tot 21.00 uur - Omgeving Utrecht

Voor dit seminar wordt aanbevolen reeds kennis genomen te hebben van het boek 'De ontdekking van kwaliteit'. (Het boek is niet in de prijs inbegrepen).

Contact
congres@presentie.nl
0625192661
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
NL